Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)

Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj

Coiste Idirnáisiúnta na Saoirsí Eitneacha

  www.etnismo.org    →    Gaeilge  
Arpitan / Francoprovençâl | Asturianu | Brezhoneg | Català | English | Español | Esperanto | Euskara | Français | Italiano | Magyar

Is ar a meas ar mhionlaigh is cóir sibhialtacht a mheas
(Mahatma Gandhi)


I 1978 a bunaíodh IKEL (Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj) le cuspóir tacú le cearta na mionlach ar fud an domhain uile. Le cothrom na Féinne a bhaineann meas ar na cearta sin, mar cuireann sé na pobail uile ar chomhchéim gan phribhléidí gan idirdhealú, agus tá sé úsáideach, mar tig leis cogaí a chosc. Is é an Dearbhú ar son na Daonnachta Eitní an bhuncháipéis lena dtacaíonn IKEL. Foilsítear nuachtlitir an Choiste, Etnismo, trí huaire sa bhliain agus bíonn eolas luachmhar faoi ábhair eitneacha inti. Sainchumann i gcreatlach Universala Esperanto-Asocio (UEA) (Cumann Domhanda Esperanto) is ea IKEL.


Comhairle Cairt Dearbhú
na
Daonnachta Eitní
Gluais na n-ainmneacha eitneacha in Esperanto (EEG) Etnismo
ar líne
Darempred

Cuir comhrac ar an ocras is ar an díchoilltiú
Fóram Plé IKEL


Gazeto: Etnismo

Kopirajto © 2017 Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)