Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)

Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj

  www.etnismo.org    →    Esperanto  
Arpitan / Francoprovençâl | Asturianu | Brezhoneg | Català | English | Español | Euskara | Français | Gaeilge | Italiano | Magyar

Laŭ la traktado de minoritatoj oni povas juĝi civilizacion
(Mahatma Gandhi)


Fondita en 1978, IKEL tutmonde pledas por la rajtoj de la etnaj minoritatoj. Tia respekto estas justa, ĉar ĝi metas ĉiujn popolojn sur nivelon de egaleco sen privilegioj kaj rasismaj distingoj, kaj ĝi estas utila, ĉar ĝi povas preventi militojn. Fundamenta dokumento de IKEL estas la Deklaracio por Etnista Humanismo. Organo de la Komitato estas la revuo Etnismo, kiu tri-foje jare informas pri etnaj temoj. IKEL estas fak-asocio de Universala Esperanto-Asocio (UEA).


Estraro Statuto Deklaracio por
Etnista Humanismo
Esperantlingva Etnonoma Glosaro (EEG) Legu Etnismo-n rete! Membriĝu Kontaktoj
Laste aperis - laste okazis!

Pri la kataluna lingvopolitiko
Por lukti kontraŭ malsato kaj arbarhakado
Civitana iniciato por minoritataj lingvoj en Eŭropo pere de Esperanto
Diskut-forumo


ESPERANTO
Gazeto: Etnismo

Kopirajto © 2017-2023 Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)