Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)

Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj

Comitè Internacional per a les Llibertats Ètniques

  www.etnismo.org    →    Català  
Arpitan / Francoprovençâl | Asturianu | Brezhoneg | English | Español | Esperanto | Euskara | Français | Gaeilge | Italiano | Magyar

Pel tracte a les minories es pot jutjar una civilització
(Mahatma Gandhi)


Fundada el 1978, IKEL (Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj) defensa a nivell mundial els drets de les minories ètniques. Aquest respecte és just ja que posa tots els pobles a nivell d'igualtat sense privilegis ni distincions racials i és útil perquè pot prevenir guerres. El document fundacional de IKEL és la Declaració per un Humanisme Ètnic. L'òrgan del Comitè és la revista Etnismo, que tres vegades a l'any informa sobre temes ètnics. IKEL és associació adherida a Universala Esperanto-Asocio (UEA).


Junta Estatut Declaració
per un
humanisme ètnic
Glosari en Esperanto de noms ètnics (EEG) Llegiu Etnismo
a la xarxa!
Contactes

El fracàs de les polítiques educatives d'immersió a Catalunya
Per a lluitar contra la fam i la desforestació
Fòrum de discussió


Gazeto: Etnismo

Kopirajto © 2017 Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)